Cuộc thi "Tìm hiểu về An toàn thông tin qua mạng" năm 2019

Thực hiện Kế hoạch số 01/KHLN-STTTT-LĐLĐ ngày 29 tháng 5 năm 2019 của Sở Thông tin và Truyền thông và Liên đoàn Lao động tỉnh về việc Tổ chức Cuộc thi “Tìm hiểu về An toàn thông tin qua mạng” năm 2019; Quyết định số 516/QĐ-STTTT ngày 29/5/2019 của Sở Thông tin và Truyền thông về thành lập Ban Tổ chức Cuộc thi “Tìm hiểu về An toàn thông tin qua mạng” năm 2019,  Ban Tổ chức Cuộc thi xây dựng Thể lệ Cuộc thi với những nội dung cụ thể như sau:

I. THÔNG TIN CHUNG

1. Đối tượng

Là cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên công đoàn và người lao động trong các cơ quan, đơn vị hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Ninh Bình.

2. Nội dung

Tìm hiểu một số nội dung được quy định trong các Văn bản quy phạm pháp luật như:

- Luật tiếp cận thông tin số 104/2016/QH13 ngày 06 tháng 4 năm 2016.

- Luật An ninh mạng số 24/2018/QH14 ngày 12/6/2018.

- Nghị đinh 72/2013/NĐ-CP của Chính phủ và Nghị định số 27/2018/NĐ-CP ngày 01/3/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15/7/2013 của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin điện tử trên mạng.

- Nghị định 09/2017/NĐ-CP ngày 09 tháng 02 năm 2017 quy định chi tiết việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính nhà nước.

(Các Văn bản trên được đăng tải tại địa chỉ website http://attt.ninhbinh.gov.vn)

3. Hình thức tham gia dự thi

Cuộc thi “Tìm hiểu về An toàn thông tin qua mạng” năm 2019 được tổ chức qua hình thức thi trắc nghiệm trên mạng internet, tại địa chỉ website http://attt.ninhbinh.gov.vn

4. Thời gian tổ chức thi, chấm giải và tổng kết Cuộc thi

Cuộc thi được tổ chức trong 2 quý, III và IV năm 2019 (Ban Tổ chức chấm và trao giải thưởng theo từng quý).

4.1. Quý III:

- Thời gian nhận bài thi bắt đầu từ ngày 01/7/2019 kết thúc vào ngày 20/9/2019

- Thời gian tổng hợp và chấm bài thi từ ngày 21 - 25/9/2019

- Tổ chức trao giải cuộc thi dự kiến từ ngày 25 - 30/9/2019.

4.2. Quý IV:

- Thời gian nhận bài thi bắt đầu từ ngày 21/9/2019 kết thúc vào ngày 10/12/2019

- Thời gian tổng hợp và chấm bài thi từ ngày 10 - 15/12/2019

- Tổ chức trao giải và tổng kết cuộc thi cuộc thi dự kiến từ ngày 15 - 30/12/2019.

II. HƯỚNG DẪN DỰ THI

- Người tham gia dự thi có thể sử dụng máy vi tính hoặc điện thoại thông minh để tham gia Cuộc thi.

- Người dự thi truy cập trực tiếp vào địa chỉ http://attt.ninhbinh.gov.vn hay truy cập vào trang chủ của Sở Thông tin và Truyền thông Ninh Bình có địa chỉ http://tttt.ninhbinh.gov.vn/ hoặc truy cập vào trang chủ của Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình có địa chỉ http://congdoanninhbinh.org.vn/  nhấp chuột vào biểu tượng Cuộc thi "Tìm hiểu về An toàn thông tin qua mạng" năm 2019.

Bước 1: Người dự thi nhập các thông tin cá nhân: Họ tên (ký tự có dấu), địa chỉ/ đơn vị công tác, số điện thoại, email hiển thị trên phần mềm cuộc thi. Sau đó nhấp chuột vào phần "Tiếp tục".

Bước 2: Trả lời 15 câu hỏi trắc nghiệm (bằng cách lựa chọn 01 phương án trả lời đúng nhất cho mỗi câu hỏi) ở phần "Trả lời câu hỏi". Sau khi hoàn thiện nhấp chuột vào phần "Tiếp tục".

Bước 3: Sau khi trả lời 15 câu hỏi trắc nghiệm, người dự thi phải dự đoán tổng số lượt người tham gia dự thi trong quý. Sau đó nhấp vào mục "Hoàn thành".

- Mỗi người được tham gia nhiều lượt thi. Khi tổng hợp kết quả, Ban tổ chức sẽ lấy kết quả lần thi có tính chính xác cao nhất làm kết quả chính thức.

- Thành viên Ban Tổ chức, Ban Giám khảo, Tổ giúp việc Cuộc thi không được tham gia dự thi.

- Ban tổ chức không chịu trách nhiệm trong các trường hợp phát sinh khách quan do thiên tai, bão lũ, sự cố điện lưới, viễn thông, tác động mất kết nối truy cập internet, ảnh hưởng đến kết quả trả lời câu hỏi của người tham gia cuộc thi.

- Mọi thông tin về cuộc thi được đăng tải trên địa chỉ website http://attt.ninhbinh.gov.vn

III. CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG

1. Các cá nhân đạt giải tại Cuộc thi hằng quý sẽ được Ban Tổ chức trao Giấy chứng nhận và tiền thưởng của Ban Tổ chức Cuộc thi.

2. Số lượng giải thưởng được Ban Tổ chức trao mỗi quý gồm: 01 giải nhất, 01 giải nhì, 02 giải ba và 03 giải khuyến khích.

Cụ thể như sau:

- 01 giải Nhất: Giấy chứng nhận và tiền mặt 2.000.000 đồng

- 01 giải Nhì: Giấy chứng nhận và tiền mặt 1.500.000 đồng

- 02 giải Ba: Giấy chứng nhận và tiền mặt 1.000.000 đồng/ giải

- 03 giải Khuyến khích: Giấy chứng nhận và tiền mặt 500.000 đồng/ giải

IV. XÉT GIẢI THƯỞNG

1. Tiêu chí xét giải thưởng (theo thứ tự ưu tiên từ trên xuống):

- Tiêu chí 1: Tham gia trả lời đầy đủ 15/15 câu hỏi

- Tiêu chí 2: Thời gian hoàn thành nhanh nhất.

- Tiêu chí 3: Dự đoán chính xác nhất số lượt người tham gia dự thi.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Thể lệ này phục vụ cho Cuộc thi “Tìm hiểu về An toàn thông tin qua mạng” năm 2019. Ban tổ chức Cuộc thi sẽ dựa vào Thể lệ này để tổ chức Cuộc thi. Các cá nhân tham gia Cuộc thi phải tuân theo những quy định trong Thể lệ này. Ban Tổ chức Cuộc thi có thể điều chỉnh, bổ sung thể lệ cho phù hợp với điều kiện thực tế. Mọi thay đổi sẽ được Ban tổ chức cuộc thi cập nhật trên địa chỉ Website http://attt.ninhbinh.gov.vn

Trên đây là Thể lệ Cuộc thi “Tìm hiểu về An toàn thông tin qua mạng” năm 2019. Ban Tổ chức Cuộc thi rất mong nhận được sự quan tâm phối hợp của các cơ quan, đơn vị và sự tham gia hưởng ứng nhiệt tình của cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên công đoàn và người lao động trong các cơ quan, đơn vị hành chính nhà nước để Cuộc thi đạt kết quả thiết thực./.